Пријава ученика на мејл налог школе

У сладу са начином рада у основиним школама непосредна настава за ученике виших разреда реализује по групама и то у термина понедељак-среда-петак и уторак-четвртак, али то не значи да ученици који нису физички у школи не похађају наставу. Настава за њих се одвија путем интернета, а наша школа је одбарала да се она реализује путем гугл учионица. Овај рад није ништа ново јер преко њих радимо као већ неко време. У складу са стручним упуством МПТР смо као школа у обавези да се пријавимо на платформу коју смо одабрали.То смо и урадили, а ових дана добили и верифкацију. Од сада сваки наш наставник, и ученик поседује званичну адресу школе на домену наше школе @osbrankoradicevickm.com.

Приступ гугл учионици(google Classrom)

Једна од платформи којом се наставници могу служити је гугл учионица (Googlе Classrom). Неки наставници су већ почели да реализују наставу путем ове платформе, па су се код неких ученика и родитеља јавила питања и нејасноће око самог приступа и рада . Наш наставник Ђорђе је покушао да одговори на ова питања.

Учење на даљину

Настава на даљину је нешто ново за све нас, и за ученике и наставнике. Ово је прва недеља оваквог рада, још увек се уходавамо. Овим текстом покушали смо да мало појаснимо неке недоумице.