Пријава ученика на мејл налог школе

У сладу са начином рада у основиним школама непосредна настава за ученике виших разреда реализује по групама и то у термина понедељак-среда-петак и уторак-четвртак, али то не значи да ученици који нису физички у школи не похађају наставу. Настава за њих се одвија путем интернета, а наша школа је одбарала да се она реализује путем гугл учионица. Овај рад није ништа ново јер преко њих радимо као већ неко време. У складу са стручним упуством МПТР смо као школа у обавези да се пријавимо на платформу коју смо одабрали.То смо и урадили, а ових дана добили и верифкацију. Од сада сваки наш наставник, и ученик поседује званичну адресу школе на домену наше школе @osbrankoradicevickm.com.